Metodická sekce


Metodická podpora


Členové týmu, kontaktní údaje

Veronika Něničková (MUNI LinkedIn)

Role: Vedoucí metodické podpory
E-mail: nenickova@phil.muni.cz

Je absolventkou programu User Experience Design (UXWell). Na CIT FF MU působí jako instruktážní designer. Je kvalifikovaný Lektor dalšího vzdělávání. Je absolvenkou kurzu Základy muzejní pedagogiky 2016/2017.


Hana Tulinská (MUNI)

Role: Asistentka metodické podpory
E-mail: hanatulinska@phil.muni.cz

Studentka doktorského programu Andragogika. Absolventka magisterského programu Informační studia a knihovnictví na FF MU.

Jan Vašků

Role: Korektor
E-mail: 

Student doktorského programu Česká literatura. Absolvent magisterského programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.
Comments