Vedení Kanceláře

Petr Sudický (MUNI)

Agenda: 
Koordinace aktivit týmu Kanceláře e-learningu
Úpravy a modernizace výukových prostor

E-mail: sudicky@phil.muni.cz 

Petr vystudoval obory Anglický jazyk a literatura (FF MU) a Geografie a kartografie (PřF MU) se zaměřením na vzdělávání. V roce 2010 převzal administraci e-learningové agendy FF MU a po jejím vzniku i koordinaci aktivit Kanceláře e-learningu. Zajímá se o koncepci moderních výukových prostor a používání nových technologií přímo v prezenční výuce.

 

Petra Hanušková (MUNI | LinkedIn)

Agenda:
Koordinace uživatelské podpory ELFu
Organizace a rozvoj stipendijního programu podpory e-learningu FF MU
Koordinace interního vzděláváni Kanceláře e-learningu

E-mail: hanuskova@phil.muni.cz

Petra je absolventkou magisterského programu Český jazyk a literatura, včetně učitelské specializace. V Kanceláři e-learningu zabezpečuje koordinaci uživatelské podpory ELFu, stejně jako správu a rozvoj stipendijního programu pro podporu e-learningu na FF MU. Podílí na výuce předmětů o možnostech využití technologií pro středoškolské učitele.

  

Libor Juhaňák (MUNI)

Agenda: 
Administrace a rozvoj ELFu
Vzdělávací analytika

E-mail: juhanak@phil.muni.cz

Libor studuje obor Pedagogika, kde se zaměřuje na oblast analytiky a data miningu ve vzdělávání. V Kanceláři e-learningu má na starosti především administraci a rozvoj ELFu.

Veronika Neničková (MUNI | LinkedIn)

Agenda:
Koordinace a metodické vedení MOOC projektů
Metodika výukových videí a mobilních technologií

E-mail: nenickova@phil.muni.cz

Veronika je polonistka specializující se na využití nejen mobilních technologií nejen v glottodidaktice. Od programu iPad v akademickém prostředí se přesouvá k využití technologií pro nácvik tlumočení, a především tvorbě a využití videí pro vzdělávání na VŠ, s přesahem k MOOC.

 

Anna Czaschová (MUNI | LinkedIn)

Agenda: 
Koordinace HR aktivit
Interní organizace Kanceláře
Organizace akcí pořádaných Kanceláří

E-mail: czaschova@phil.muni.cz

Anička je absolventkou magisterského programu Skandinávská studia. Její pracovní náplní v týmu je koordinace HR záležitostí, organizace interních aktivit a organizace akcí a workshopů Kanceláře. Zajímá se o možnosti zapojení studentů do tvorby e-learningu a sama je asistentkou několika kurzů v ELFu.

 

Irina Matusevich (MUNI | LinkedIn)

Agenda: 
Koordinace AV podpory
Tvorba výukových videí

E-mail: matusevich@phil.muni.cz

Irina je studentkou na Katedře anglistiky a amerikanistiky. Má na starosti administraci týmu audio-vizuální podpory. Zajímá se o tvorbu a využití videí ve vzdělávaní.