Vedení Kanceláře

 

Petra Hanušková (MUNI | LinkedIn)

Agenda:
Vedoucí Kanceláře e-learningu

E-mail: hanuskova@phil.muni.cz

Petra je absolventkou magisterského programu Český jazyk a literatura, včetně učitelské specializace. V Kanceláři e-learningu zabezpečuje vedení a koordinaci jejích aktivit. Podílí na výuce předmětů o možnostech využití technologií pro středoškolské učitele.

  

Libor Juhaňák (MUNI)

Agenda: 
Administrace a rozvoj ELFu
Vzdělávací analytika

E-mail: juhanak@phil.muni.cz

Libor studuje obor Pedagogika, kde se zaměřuje na oblast analytiky a data miningu ve vzdělávání. V Kanceláři e-learningu má na starosti především administraci a rozvoj ELFu.

Jakub Jarina (MUNI)

Agenda: 
Koordinace uživatelské podpory ELFu

E-mail: jarina@phil.muni.cz

Jakub je doktorským studentem programu Česká literatura. V Kanceláři
e-learningu je vedoucím týmu uživatelské podpory.

 

Anna Czaschová (MUNI | LinkedIn)

Agenda: 
Koordinace HR aktivit
Interní organizace Kanceláře
Organizace akcí pořádaných Kanceláří

E-mail: czaschova@phil.muni.cz

Anička je absolventkou magisterského programu Skandinávská studia. Její pracovní náplní v týmu je koordinace HR záležitostí, organizace interních aktivit a organizace akcí a workshopů Kanceláře.

 

Irina Matusevich (MUNI | LinkedIn)

Agenda: 
Koordinace AV podpory
Tvorba výukových videí

E-mail: matusevich@phil.muni.cz

Irina je studentkou na Katedře anglistiky a amerikanistiky. Má na starosti administraci týmu audio-vizuální podpory. Zajímá se o tvorbu a využití videí ve vzdělávaní.