Naše aktivity

Správa a podpora e-learningového prostředí ELF
- zajištění běhu a aktualizace systému, řešení chyb, vývoj doplňků + odkazy na souhrny
- uživatelská podpora
-- zpracování požadavků uživatelů (učitelé i studenti)
-- technická asistence on-line - nastavení kurzu, zpracování materiálů, příprava testů
-- technická asistence on-site - testování
- příprava a údržba nápovědy a návodů pro uživatele (zahrnout odkazy na souhrny)
-- uživatelská dokumentace
-- FAQy
-- TIPy
-- karty rychlé nápovědy
- metodická podpora

Podpora využívání mobilních technologií ve výuce
- uživatelská podpora 
-- zpracování požadavků uživatelů
-- asistence s nastavením ipadu, vysvětlením ovládání, základní aplikace
-- zapůjčování techniky a technická asistence on-site
- metodická podpora

Podpora využití videa ve výuce
- uživatelská podpora
-- zapůjčování techniky
-- pořizování a zpracování záznamů výuky a vzdělávacích akcí (konference, rozhovory apod.)
- metodická podpora

Podpora využití nových výukových prostor
- podíl na projektování a realizaci nových a speciálních vzdělávacích prostor FF MU
- uživatelská podpora
-- vysvětlení, jak co funguje přímo v místnosti
-- tvorba uživatelských návodů
- metodická podpora

Vzdělávací analytika
- v rámci ELFu
- mimo ELF

Setkávání a informování uživatelů technologií ve výuce
- ELFday
- EDmeet.in
- newsletter
- sítě

Workshopy a školení
- vlastní workshopy
-- workshopy pro ELF
-- workshopy iPady
-- workshopy na další technologie
-- workshopy k využití videa ve výuce
- zvané workshopy, workshopy na míru
-- školení v rámci předmětů na FF MU
-- školení v jiných organizacích
-- workshopy na konferencích a jiných vzdělávacích akcích

Programy pro vyučující a studenty
- Stipendijní podpora rozvoje e-learningu na FF MU
- iPad v akademickém prostředí

Akademické aktivity
- výuka
- konference
- projekty

Evidence aktivit, souhrny činnosti
- zahrnout jako posledni bod - semestrální zprávy o činnosti Kanceláře

Comments