Externí spolupráce


Externí spolupráce

Kancelář e-learningu v rámci své činnosti spolupracuje s externími spolupracovníky, kteří vypomáhají pracovním týmům nebo pracují samostatně. Externí spolupracovníky pracují hlavně na zpracovávání audiovizuálních materiálů, jazykových korekturách anebo při tvorbě vzdělávacích a propagačních materiálů.

Externí spolupracovníci

Veronika Něničková (MUNI)

Role: Vedoucí metodické podpory
E-mail: nenickova@phil.muni.cz

Studentka bakalářského programu Dějiny umění. Absolventka magisterského programu Polský jazyk a literatura na FF MU.


Hana Tulinská (MUNI)

Role: Asistentka metodické podpory
E-mail: hanatulinska@phil.muni.cz

Studentka doktorského programu Andragogika. Absolventka magisterského programu Informační studia a knihovnictví na FF MU.Comments