Externí spolupráce


Externí spolupráce

Kancelář e-learningu v rámci své činnosti spolupracuje s externími spolupracovníky, kteří vypomáhají pracovním týmům nebo pracují samostatně. Externí spolupracovníci pracují hlavně na zpracovávání audiovizuálních materiálů, jazykových korekturách anebo při tvorbě vzdělávacích a propagačních materiálů.

Externí spolupracovníci

Jakub Fišer (MUNI)

Spolupráce: AV Sekce
Role: Střih a postprodukce videí
E-mail: jakub.fiser@phil.muni.cz

Denisa Walková

Spolupráce: Kancelář e-learningu
Role: Korektor

Jan Vašků

Spolupráce: Kancelář e-learningu
Role: Korektor
Comments