Audio / video

Pořizování a zpracování záznamů

V rámci foto/video dokumentačních služeb, které aktuálně poskytuje Filozofická fakulta MU, zajišťuje Kancelář e-learningu videozáznamy z akcí souvisejících s akademickou a vědeckou činností,  jako jsou konference, workshopy, umělecké akce apod. Na základě požadavků vyučujících jsme schopni pořídit záznam z akce, následné zpracování a zveřejnění ve fakultní knihovně médií.

Požadavky na pořízení záznamu zasílejte na adresu elf@phil.muni.cz.

Aktuální vytíženost služby můžete sledovat v kalendáři. Momentálně jsme schopni zajistit maximálně dva paralelní požadavky.

Členové týmu, kontaktní údaje

 


Irina Matusevich (MUNI | LinkedIn)

Role: Koordinátorka týmu video podpory
E-mail: matusevich@phil.muni.cz

Studentka doktorského programu Anglický jazyk. Absolventka magisterského programu Anglický jazyk a literatura na FF MU.Martin Ingr (MUNI | LinkedIn)

Role: Asistent AV podpory
E-mailingr@phil.muni.cz

Student magisterského programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.


Martin Koláček
(MUNI)

Role: Asistent AV podpory
E-mail: kolacek@phil.muni.cz

Student bakalářského programu Teorie interaktivních médií.